top of page
Kooby tr paint.png

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku, tüketici ile üreticiler arasındaki ticari denge ve güvenin korunmasını sağlayarak, ticari hayatın temelini oluşturmaktadır.

İşletmelerin yanıltıcı uygulamalara başvurarak tüketicilerden yararlanması ve tüketicinin söz konusu mal veya hizmetten beklediği faydayı azaltması, ya da işletmelerin hızla değişen mevzuatın güncel durumuna ayak uyduramamaları sebebiyle, gerek hizmet sağlayıcılarının ve gerekse tüketicilerin sahip oldukları hakları savunmayı görev edinmiş olan KOOBY Hukuk ve Danışmanlık ekibi, bugüne kadar müvekkillerini dünya piyasasında ticari faaliyet devi olarak bilinen bir çok şirket karşısında başarıyla temsil etmiştir.

Bu kapsamda KOOBY Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;

Kredi kartı dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı dahil her türlü dolandırıcılık ve tüketici kredileri sebebiyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmini ile ceza hukuku alanında gereken şikayetlerin yapılması,

Ürün kalitesinde ve güvenliğindeki eksiklikler sebebiyle oluşan maddi ve bedeni zararların giderilmesi,

Yıllardır ticari hayatın içerisinde olan üreticiler ve hizmet sağlayıcıları ile piyasaya yeni giriş yapan girişimcilerin (start-up); perakende, inşaat ve gayrimenkul, gıda, otomotiv, bankacılık ve finans, bilişim ve teknoloji, internet üzerinden satış ve ticaret, nakliye ve lojistik, yenilenebilir enerji, eğlence ve medya, sağlık, tekstil, turizm ve otelcilik gibi birçok faaliyet alanındaki güncel mevzuat hakkında aydınlatılması ve faaliyetlerinin mevzuata uygun hale getirilerek gerekli önlemlerin alınması,

Mevzuata ve ilgili faaliyet alanına ilişkin güncel hukuka uygun, ham madde dahil her türlü mal ve hizmetin ticari amaçlarla ithalat ve ihracatı, alınması ve satılması, bireysel ya da finansal olarak kiralanması ve benzeri yöntemlerle piyasaya sürülmesi süreçlerinde hukuki danışmanlık verilmesi ve tedarik, alım-satım, kiralama ve leasing, hizmet ve eser, taşıma, komisyon (tellallık), vekalet ve temsil gibi sözleşmelerin hazırlanması,

Taşınır ya da taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan her türlü ses, görüntü ve benzeri ürün ve hizmetlerde ortaya çıkan sorunlar çerçevesinde tüketicinin satılanı geri vererek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyarak indirim talep etme, ücretsiz onarım, ürünün değiştirilmesi haklarını kullanmasında hukuki yardım sağlamak ve aksi halde gerek bedelin iadesi gerek tazminat süreçlerinin yönetimi,

gibi konularda Tüketici Hakem Heyeti, mahkemeler nezdinde müvekkil haklarını en üst düzeyde savunarak, gerekirse icra süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

bottom of page