top of page
Paint versiyonu ENG.png

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI


İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 08/09/2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği kapsamında yürürlük tarihinden itibaren, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan,

  • gerçek kişi tacirler, esnaf ve sanatkarlar,

  • ticaret şirketleriyle diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri,

  • şubelerde ise şube müdürleri,

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Yeterliliğine Dayalı Mesleki Yeterlilik Belgesini;

  • işletmelerde görev alan pazarlama ve satış personelleri ise,

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) veya Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Yeterliliğine Dayalı Mesleki Yeterlilik Belgesini, almak zorundadırlar.


EKSPERTİZ RAPORU ALMA ZORUNLULUĞU

Satışı planlanan aracın (i) sekiz yaşının üstünde veya (ii) yüz altmış bin kilometrenin üzerinde olmaması şartıyla, yetki belgesine sahip işletme tarafından, satıştan hemen önce ekspertiz raporu alınması zorunlu hale getirilmiştir. Değişiklik Yönetmeliğine göre ekspertiz raporu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek ve beş yıl süre ile saklanacaktır.


İKİNCİ EL TAŞIT TİCARETİNDE GARANTİ SORUMLULUĞU


Satılan otomobil ve arazi taşıtının motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilir.

Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan ikinci el otomobil ve arazi taşıtının işletmeye teslim edilmesi halinde işletme, arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, takip eden üç gün içinde, teslim edilen araca benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüt verecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page