top of page
Paint versiyonu ENG.png

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA DÖVİZ İLE SÖZLEŞME YASAĞI VE İSTİSNALARI NELERDİR?

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile Türkiye’de yerleşik kişilerin menkul ve gayrimenkul mallarına ilişkin yapacakları sözleşmelerin bedellerinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin, döviz cinsinden kararlaştırması yasaklanmıştır.


Yasak hakkındaki detaylı düzenleme ve istisnaları ilk olarak 06.10.2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018-32/51 sayılı Tebliğ (“51 Sayılı Tebliğ”) ile açıklanmışsa da, 16.11.2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018-32/52 sayılı Tebliğ (“52 Sayılı Tebliğ”) ile bu istisnalar değiştirilmiştir.


51 sayılı Tebliğ ile 52 sayılı Tebliğ arasındaki farklar ve yeni düzenlemeler hakkındaki açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır. Konu hakkında detaylı açıklamanın yer aldığı Yönetici Özetimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

YENİ DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLER KAVRAMI NEYİ İFADE ETMEKTEDİR?

Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.


Ayrıca yeni düzenleme çerçevesinde Türkiye’de yerleşik kişilerin;

  • yurt dışındaki şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu,

  • işlettiği veya yönettiği fonlar,

  • doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliğinin bulunduğu şirketler de yine Karar kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilecektir.

İSTİSNA: Sözleşmenin yurt dışında ifa edilecek olması halinde ise bu kişiler Türkiye’de yerleşik olarak kabul edilmeyecektir.


TAHSİLİ YAPILMIŞ ALACAKLAR VE DEPOZİTOLAR İLE DOLAŞIMA GİRMİŞ KIYMETLİ EVRAKLARIN HUKUKİ DURUMU NE OLACAK?

Karar ve Tebliğler çerçevesinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde, söz konusu yasaklar tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için uygulanmayacaktır.

bottom of page