top of page
Kooby tr paint.png

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere birçok yerel mevzuatın, uluslararası anlaşmaların ve ticari teamüllerin etkisi altında gelişen Sözleşmeler Hukuku disiplini, KOOBY Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun temel faaliyet alanlarından birisidir.

Gerçek veya tüzel kişiler arasında hukuki sonuç doğuracak tüm işlemler hakkında tarafların karşılıklı bildireceği uyumlu iradeleri yazılı olsun veya olmasın birer sözleşmedir. Sözleşmeler Hukuku alanında çok geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan KOOBY Hukuk ve Danışmanlık ekibi hem hukuk disiplini hem de ticari hayata olan aşinalığı dolayısıyla, franchise sözleşmelerinden, uluslararası ortak çalışma imkanı sunan konsorsiyum sözleşmelerine; hisse alım sözleşmelerinden, uluslararası mal tedarik sözleşmelerine kadar birçok farklı özelliğe sahip sözleşmeyi özenle hazırlamaktadır.

Bu kapsamda ekibimiz, sözleşmeler hukuku alanındaki hizmetlerini üç ana başlık altında yürütmektedir:

Müvekkillerimizin imzalama arifesinde oldukları sözleşmelerin özenle incelenmesi ve müvekkil lehine tadil edilmesi,

Önleyici hukuk kapsamında gerekli görülmesi halinde, müvekkillerimizin imzalama arifesinde oldukları sözleşmeler nezdinde risk raporu hazırlayarak, müvekkillerin olası hukuki tehlikelere karşı uyarılması ve olası sorun öncesi aksiyon planları hazırlanması,

Müvekkillerin hukuki istek ve ihtiyaçları doğrultusunda gereken sözleşme ve ek evrakların hazırlanması.

Müvekkil menfaatinin öncelikli tutulduğu bu hizmetler, istenmesi halinde karşı taraf ile iletişim halinde yürütülmektedir.

Sözleşmeler bir eserin ortaya konulması, bir fikri mülkiyetin devri veya lisansının verilmesi, bir mal veya hizmetin sağlanması ya da hukuki ortaklıkların yazıya dökülmesi amacıyla akdedilebilir.

 

KOOBY Hukuk ve Danışmanlık ekibi, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillerinin hem günlük hukuki işlemlerinde,  hem de uzun vadeli ticari ve hukuki ilişkilerinin düzenlenmesinde müvekkillerine danışmanlık sağlamaktadır.

 

Ekibimizin sıklıkla hazırladığı birtakım sözleşme tipleri aşağıda sıralanmıştır:

Satış Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmeleri

Eser Sözleşmesi

Vekâlet Sözleşmesi

Kredi Sözleşmesi

Komisyon Sözleşmesi

Mal Değişim Sözleşmesi

Adi Ortaklık Sözleşmesi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi

Bağışlama Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi

Lisans Sözleşmesi

Fason Üretim Sözleşmesi

Tahkim Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Ön Alım (Şufa) Sözleşmesi

Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi

Saklama Sözleşmeleri

Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri

Factoring Sözleşmesi

Kefalet Sözleşmesi

Cari Hesap Sözleşmesi

Leasing Sözleşmesi

Garanti Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

İbra Sözleşmesi

Yetki Sözleşmesi

bottom of page